Sprememba diskriminatornih pravil pri krvodajalstvu

S 1. julijem 2022 se v Sloveniji uvajajo spremembe na področju meril za izbor krvodajalk_cev, s čimer bo ukinjen trajni odklon moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), pri krvodajalstvu. Sprememba se uvaja na podlagi sprejetih sklepov razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo, na potrebo po spremembi diskriminatornih pravil pa smo na Legebitri opozarjali že dlje časa in za dosego tega cilja tesno sodelovali z medicinsko stroko.

Trajni odklon pri krvodajalstvu je bil uveden v sredini osemdesetih let, v času, ko diagnostične metode za prepoznavanje okužbe s hivom še niso bile tako razvite kot danes, pandemija aidsa pa je bila v
porastu. Sodobna diagnostika in sodobno razumevanje tveganj sta botrovala k odpravi diskriminacije MSM pri darovanju krvi v večini evropskih držav, Slovenija pa je bila ena zadnjih, kjer je popolna prepoved še veljala.

Po novem bo pri osebah s tveganim spolnim vedenjem veljal štirimesečni odklon, z drugimi
besedami
, te osebe bodo morale počakati štiri mesece po zadnjem tveganem spolnem odnosu, preden bodo lahko darovale kri, ki bo seveda tako kot že do sedaj skrbno testirana na povzročitelje krvno prenosljivih bolezni. Te spremembe temeljijo na že sprejetih in uveljavljenih praksah v svetu, nova merila pa bodo omogočala individualno obravnavo tveganega spolnega vedenja za prenos bolezni, ne glede na spol ali spolno usmerjenost.

Na Legebitri to spremembo toplo pozdravljamo, saj se s tem končuje diskriminatorna obravnava gejev, biseksualcev in drugih MSM.

Pred darovanjem krvi, se lahko testiraš tudi na Legebitri. Preveri proste termine.


https://www.delo.si/novice/slovenija/trajna-prepoved-darovanja-krvi-se-umika/#!