Seks in hiv

Nekatere osebe s hivom skrbi, da bi prenesle hiv na spolnega partnerja, ali pa se počutijo manj zaželene. In medtem ko se nekateri povsem odrečejo spolnosti, si je drugi želijo še več.

Če se oseba s hivom zdravi s protiretrovirusno terapijo in ima v krvi nezaznavno virusno breme, ni možnosti za prenos hiva. Uporaba kondoma je za vaše zdravje sicer pomembna z vidika zaščite pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami. 

Kaj je virusno breme?

Virusno breme pomeni koncentracijo hiva v krvi, izraženo s številom kopij v mililitru krvi, in je lahko pomembnejši dejavnik od (ne)uporabe kondomov pri tveganju za prenos hiva. Od virusnega bremena je odvisna »kužnost« telesnih tekočin. Najvišje breme imajo osebe s svežo okužbo – na desetine milijonov kopij na mililiter krvi. Za primerjavo – oseba, ki je na terapiji in ima nezaznavno virusno breme, ima manj kot 40 kopij na mililiter krvi. Nezaznavno je neprenosljivo (N=N)! 

Ko je virusno breme zelo visoko, se lahko poveča tveganje pri tistih praksah, za katere sicer velja, da predstavljajo nizko tveganje, npr. oralni seks.

To spremeni naš ukoreninjen pogled na tveganja in varnost. Tako je lahko nezaščiten analni seks (pri osebi, ki se zdravi in ima nezaznavo virusno breme) manj tvegan kot nezaščiten oralni seks (z osebo, ki za svojo okužbo ne ve in se ne zdravi).

Večina ljudi, ki živi s hivom ima spolne odnose in zveze.

Če se oseba s hivom zdravi in ima nezaznavno virusno breme, tveganja za prenos hiva ni.

Če je en partner hiv pozitiven, drugi pa hiv negativen

Če je eden izmed partnerjev hiv pozitiven in drugi hiv negativen, morate paziti na zmanjševanje tveganja za prenos.

Če imate spolne odnose z osebo, ki je ravnokar izvedela, da ima hiv, se je potrebno primerno zaščititi (uporaba kondoma ali PrEP-a). Preberite več o PrEP-u.

Ko je hiv pozitivni partner na terapiji in je njegovo virusno breme nezaznavno, je strah pred okužbo s hivom odveč. Osebe, ki živijo s hivom in imajo nezaznavno virusno breme, hiva ne morejo prenesti na svoje spolne partnerje. Nezaznavno = Neprenosljivo. 

Oba s partnerjem sva pozitivna. Lahko pride do ponovne okužbe? 

Če sta oba partnerja pozitivna in imata nezaznavno virusno breme, je strah pred hivom odveč. 

Osebe s hivom sicer niso imune pred ponovno okužbo s hivom. Ponovna okužba je lahko problematična, če se okužijo s sevom virusa, ki je odporen na katero od zdravil, ki ga jemljejo. Vendar se tovrstna superokužba zgodi redko. Verjetnost je večja, če ima eden od partnerjev zaznavno virusno breme.