Stigma in diskriminacija

Stigma do oseb, ki živjo s hivom, se kaže v predsodkih, ignoranci, strahu, zavračanju, pa tudi v različnih oblikah nasilja.

Socialna izolacija in osamljenost

Strah pred stigmatizacijo in diskriminacijo in ponotranjena stigma zaradi hiva posameznikom pogosto preprečujeta, da bi razkrili svoj status bližnjim. Zaradi tega se nekateri socialno izolirajo, prikrivanje diagnoze pa lahko še poveča občutek izolacije in osamljenosti. K temu lahko bistveno prispevajo dejavniki, kot je odsotnost otrok ali drugih bližnjih sorodnikov, pa tudi tisti, povezani s staranjem, na primer izguba partnerja ali manjšanje kroga prijateljev. Ni potrebno, da ste osamljeni. Buddy program omogoča druženje in pomoč pri lažjih hišnih opravilih. Več informacij najdete v rubriki »Vrstniška podpora – Buddy«.

Stigma

Stigma zaradi hiva in aidsa je posledica negativnega odnosa družbe oziroma posameznikov ali posameznic na osebe, ki živijo s hivom. Kaže se v različnih oblikah predsodkov, ignoriranja, strahu, sramu, krivde, zavračanja, neznanja in diskriminacije oseb s hivom, pa tudi psihičnega, verbalnega in fizičnega nasilja.

O ponotranjeni stigmi govorimo, ko oseba s hivom prevzame predsodke okolja in jim verjame, pričakovana stigma pa je strah pred negativnim odzivom okolja na hiv status posamezne osebe, ki pa je pogosto pretiran in se ne uresniči.

Diskriminacija je udejanjanje stigme in se kaže v neenakopravni obravnavi oseb s hivom, kar lahko vodi v izgubo socialnih omrežij, socialno izolacijo, odrekanje storitev, izgubo službe, izgubo stanovanja … Diskriminacija je kaznivo dejanje, kaj storiti v nekaterih pogostih primerih diskriminacije, pa lahko preberete v rubriki »Moje pravice«.

Hiv se lahko zgodi vsakomur

Lahko ga ima tudi kdo od bližnjih ali prijateljev, pa tega (še) ne veste.

Kako stigma vpliva na življenje hiv pozitivnih?

Stigma in diskriminacija imata številne negativne učinke na kakovost življenja oseb, ki živijo s hivom. Ti posamezniki se že soočajo z zdravstvenimi in psihičnimi posledicami okužbe, zato zanje stigma in diskriminacija predstavljata hudo dodatno breme. Vodita lahko v občutke sramu in krivde, depresijo, zlorabo alkohola in drog, družbeno izolacijo in povišano tveganje za samomor. Hiv pozitivne osebe so lahko tudi žrtve diskriminacije, psihičnega, verbalnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu, v zdravstvu in v svojem socialnem okolju.

Stigma škoduje družbi

 • Preprečuje odkrit pogovor o hiv statusu s spolnimi partnerji in nekatere odvrača od testiranja, zato je stigma lahko velika prepreka v boju proti hivu; 
 • zaradi stigme nekateri posamezniki napačno sklepajo o hiv statusu svojih spolnih partnerjev na osnovi zdravega videza, osebne urejenosti, socialnega položaja in podobno, kar lahko vodi v bolj tvegano spolnost; 
 • stigma ohranja strah in nevednost; 
 • povzroča delitve znotraj LGBT skupnosti in vodi v nadaljnjo marginalizacijo LGBT oseb.

Se soočate s stigmo?

Pokličite nas na 030 361 280 (vsak delovnik od 10. do 16. ure) ali pošljite e-pošto na [email protected] in skupaj bomo premagali stigmo.

 [email protected]

Kako se kaže stigma zaradi hiva?

 • V izogibanju, obsojanju in zavračanju oseb, ki živijo s hivom,
 • v opravljanju hiv pozitivnih in domnevno pozitivnih oseb,
 • v razkrivanju oseb, ki živijo s hivom, brez njihovega soglasja,
 • v pripisovanju krivde osebam s hivom za lastno okužbo,
 • v uporabi diskriminatornega jezika pri iskanju partnerjev na socialnih omrežjih (npr. sem zdrav, bodi tudi ti),
 • v zavračanju partnerjev, ki razkrijejo, da imajo hiv (in nezavračanju tistih, katerih statusa ne poznamo),
 • v nepoznavanju možnosti prenosa okužbe, pomena zdravljenja in nezaznavnega virusnega bremena.

Ali tudi sami povečujemo stigmo?

Izogibanje, opravljanje in razkrivanje oseb, ki živijo s hivom, so dejanja, ki povečujejo stigmo in tudi stisko posameznikov.

Zakaj se vas »tiče«?

 • Ker se hiv lahko zgodi vsakomur,
 • ker ima hiv lahko tudi kdo od bližnjih, pa tega ne veste,
 • ker si vsi zaslužijo spoštovanje,
 • ker stigma vpliva na zdravje vseh,
 • ker je diskriminacija (kot udejanjanje stigme) kaznivo dejanje,
 • ker je stigmatiziranje eden od izrazov nestrpnosti, ki ga ne smemo dopustiti.

Kaj povzroča stigmo?

 • strah pred hivom,
 • povezovanje z vedenjem, ki je stigmatizirano (npr. analnim seks, prostitucija …),
 • prepričanje, da so si osebe s hivom same krive,
 • občutek moralne večvrednosti,
 • homofobija.

Kako se borimo proti stigmi?

Primerno reagirajmo, ko nam povedo, da so hiv pozitivni.

Bodimo jim v oporo, novice pa ne razkrivajmo tretjim osebam.

Vsi skupaj prevzemimo odgovornost za preprečevanje okužb.

Prakticiranje varne spolnosti je dolžnost vseh, hiv pozitivnih in hiv negativnih oseb. Namesto zvračanja krivde za širjenje okužb na hiv pozitivne osebe, raje poskrbimo za lastno zaščito.

Prekinimo molk

Več kot bomo govorili o hivu, več bodo ljudje vedeli o tej temi in manjša bo stigma.

Do oseb, ki živijo s hivom, se obnašajmo spoštljivo.

Tako kot do vseh ostalih. Spoštujmo tudi njihovo pravico do zasebnosti in odločitve, če in kdaj bodo razkrili svoj hiv status.