Odziv na hiv

Program »Odziv na hiv« smo pri DIC Legebitra razvili kot odgovor na epidemijo hiva med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) v Sloveniji. Čeprav je Slovenija država z nizko prevalenco hiva, je število okužb med MSM nesorazmerno veliko. Razlogi so različni: zmanjšan strah pred hivom zaradi učinkovitega zdravljenja, prihod nove generacije MSM, ki se ne spominja strahu pred aidsom iz časov pred uvedbo učinkovitih zdravil, pojav novih tehnologij v zadnjem desetletju, ki omogočajo lažje iskanje spolnih partnerjev, pojav kemseksa, poleg tega pa tudi še vedno prisotne stigme in strahu pred testiranjem v javnih ustanovah. Poleg kondoma in PrEP-a je najpomembnejši preventivni ukrep ravno testiranje, saj s prepoznavanjem hiva in ostalih spolno prenosljivih okužb (SPO), vključevanjem v zdravstveni sistem in zdravljenjem oseb s hivom/SPO preprečujemo nadaljnje širjenje okužb, obenem pa pravočasno prepoznavanje okužbe pomeni manjšo verjetnost za obolevnost in smrt pri posamezniku. Testiranje ima torej individualne in javnozdravstvene pozitivne učinke. 

S programom sledimo ciljem Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom, ki predvideva zagotavljanje testiranja v skupnosti, in sicer s ciljem čim lažje dostopnosti do testiranja za MSM, čimprejšnjega zdravljenja, psihosocialne podpore in svetovanja ter vedenjskih sprememb v smeri bolj varne spolnosti v času, ko breme hiva in ostalih SPO narašča. 

Partnerstvo in financiranje programa Odziv na hiv

Program Odziv na hiv izvaja DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Za vsebino je odgovorno izključno DIC Legebitra. Program Odziv na HIV sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana. Delovanje ter programe in projekte DIC Legebitra sofinancira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč Ministrstva za zdravje, Mestne občine Ljubljana in FIHO. 

Expand

Na podlagi izkušenj testiranja v skupnosti za MSM smo skupaj s Slovensko filantropijo, društvom Stigma in Univerzo v Ljubljani na razpisu Evropske komisije prejeli sredstva za izvedbo projekta Expand, ki naslavlja pomanjkljiv in otežen dostop do testiranja na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe za tri ranljive skupine – spolne delavce, migrante in osebe, ki uporabljajo droge. Te skupine imajo otežen dostop do testiranja zaradi različnih razlogov, na primer stigme, neurejenega statusa, neurejenega zdravstvenega zavarovanja, slabih izkušenj z zdravstveno obravnavo, strahu in nezaupanja do ustanov.  Glavni cilj projekta je vzpostavitev sistema testiranja v skupnosti za te tri skupine, s tem pa boljše zdravje posameznikov iz teh skupin in preprečevanje širjenja  okužb v skupnostih in med prebivalstvom nasploh. 

Razvoj spletne strani KAJiščeš.si

Prvotna spletna stran je nastala v okviru projekta Odziv na hiv leta 2016, in sicer v sodelovanju s takratnimi partnerji društvom Škuc – sekcija Magnus, društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health Norway. Portal KAJiščeš.si ponuja informacije s področja hiva, virusnih hepatitisov in spolno prenosljivih okužb, testiranja in življenja s hivom. Informira o sodobnih možnosti stika z vrstniškimi svetovalci preko telefonske linije in popularnih aplikacij za komuniciranje ter e-pošte. Tako vzpostavlja enostavno povezavo in vključevanje v vrstniški sistem svetovanja in podpore.

Spletno mesto je leta 2016 nastalo s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP, Norveškega finančnega mehanizma in Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU).

Spletno mesto je bilo posodobljeno – tako z vidika uporabniške izkušnje kot vsebine – poleti 2020 v sklopu nadaljevanja programa Odziv na hiv, in sicer s podporo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana. 

Spletno mesto je bilo ponovno posodobljeno v letu 2024 v okviru projekta Expand. Nadgradnjo spletne strani je omogočila Evropska Unija. Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali HADEA. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Testiranje v skupnosti

Zaradi čim bolj učinkovitega odkrivanja in preprečevanja okužb s hivom, virusnimi hepatitisi in drugimi spolno prenosljivimi okužbami se je tudi pri nas, po vzoru dobrih praks iz tujine, poleg klasičnih možnosti testiranja v zdravstvu vzpostavilo alternativno testirno mesto izven zdravstvenih institucij. To storitev imenujemo testiranje v skupnosti. Značilnost tovrstnega testiranja je, da se izvaja zunaj zdravstvenih ustanov in da vsaj del testirne ekipe pripada skupnosti, ki ji je testiranje namenjeno, ali pa, da storitev s skupnostjo tesno sodeluje. Vsi člani ekipe razumejo in popolnoma sprejemajo, da seksate (tudi) z moškimi.

S profesionalno usposobljenim osebjem za testiranje in svetovanje se lahko na taki testirni točki v miru pogovorite o vseh izkušnjah, ki ste jih imeli, jih vprašate vse, kar vas v povezavi s spolnostjo zanima, ter opravite testiranje na hiv in druge spolno prenosljive okužbe. Popolnoma zaupno in brezplačno. Odvzem krvi in brisov opravlja usposobljeno zdravstveno osebje.