Odziv na hiv

Program »Odziv na hiv« smo pri DIC Legebitra razvili kot odgovor na epidemijo hiva med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) v Sloveniji. Čeprav je Slovenija država z nizko prevalenco hiva, je število okužb med MSM nesorazmerno veliko. Razlogi so različni: zmanjšan strah pred hivom zaradi učinkovitega zdravljenja, prihod nove generacije MSM, ki se ne spominja strahu pred aidsom iz časov pred uvedbo učinkovitih zdravil, pojav novih tehnologij v zadnjem desetletju, ki omogočajo lažje iskanje spolnih partnerjev, pojav kemseksa, poleg tega pa tudi še vedno prisotne stigme in strahu pred testiranjem v javnih ustanovah. Poleg uporabe kondoma in lubrikanta je najpomembnejši preventivni ukrep ravno testiranje, saj s prepoznavanjem hiva in ostalih spolno prenosljivih okužb (SPO), vključevanjem v zdravstveni sistem in zdravljenjem oseb s hivom/SPO preprečujemo nadaljnje širjenje okužb, obenem pa pravočasno prepoznavanje okužbe pomeni manjšo verjetnost za obolevnost in smrt pri posamezniku. Testiranje ima torej individualne in javnozdravstvene pozitivne učinke. 

S programom sledimo ciljem Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom, ki predvideva zagotavljanje testiranja v skupnosti, in sicer s ciljem čim lažje dostopnosti do testiranja za MSM, čimprejšnjega zdravljenja, psihosocialne podpore in svetovanja ter vedenjskih sprememb v smeri bolj varne spolnosti v času, ko breme hiva in ostalih SPO narašča. 

Partnerstvo in financiranje programa Odziv na hiv

Program Odziv na hiv izvaja DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Za vsebino je odgovorno izključno DIC Legebitra. Program Odziv na HIV sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana. Delovanje ter programe in projekte DIC Legebitra sofinancirata Študentska organizacija Univerze v Ljubljani in Fundacija financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO in ŠOU. 

Nastanek spletne strani KAJiščeš.si

Prvotna spletna stran je nastala v okviru projekta Odziv na hiv leta 2016, in sicer v sodelovanju s takratnimi partnerji društvom Škuc – sekcija Magnus, društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health Norway. Portal KAJiščeš.si ponuja celovite informacije s področja spolno prenosljivih okužb, testiranja in življenja s hivom. Informira o sodobnih možnosti stika z vrstniškimi svetovalci – prek telefonske linije in popularnih aplikacij za komuniciranje ter e-pošte. Tako vzpostavlja enostavno povezavo in vključevanje v vrstniški sistem svetovanja in podpore.

Spletno mesto je leta 2016 nastalo s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Spletno mesto je bilo posodobljeno – tako z vidika uporabniške izkušnje kot vsebine – poleti 2020 v sklopu nadaljevanja programa Odziv na HIV, in sicer s podporo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Delovanje ter programe in projekte Društva informacijski center Legebitra sofinancira: Fundacija financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.

Testiranje v skupnosti

Zaradi čim bolj učinkovitega odkrivanja in preprečevanja okužb s hivom, virusnimi hepatitisi in drugimi spolno prenosljivimi okužbami se je tudi pri nas, po vzoru dobrih praks iz tujine, poleg klasičnih možnosti testiranja (npr. pri osebnem zdravniku, na kliniki) vzpostavilo alternativno testirno mesto izven zdravstvenih institucij. 

Kaj to pomeni? Testiranje v skupnosti je pristop, pri katerem je celotno osebje, ki sodeluje pri testiranju, del skupnosti. To pomeni, da vsi, s katerimi na takem testirnem mestu stopite v stik, razumejo in popolnoma sprejemajo, da seksate (tudi) z moškimi.

S profesionalno usposobljenim osebjem za testiranje in svetovanje se lahko na taki testirni točki v miru pogovorite o vseh izkušnjah, ki ste jih imeli, jih vprašate vse, kar vas v povezavi s spolnostjo zanima, ter opravite testiranje na hiv in druge spolno prenosljive okužbe. Popolnoma zaupno in brezplačno.

V Sloveniji trenutno deluje ena testirna točka v skupnosti, namenjena vsem moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, in sicer na Društvu informacijski center Legebitra, na Trubarjevi 76a v Ljubljani. Testiranje občasno poteka tudi v klubih, savnah in v regijskih središčih po Sloveniji.

Testirna ekipa

Svetovalci

Mitja Ćosić

Vodja testiranja na hiv in SPO v skupnosti, pa tudi svetovalec na testiranju. Odgovoren sem za podporo osebam, ki živijo s hivom, najdete me v Hiv+ in PrEP svetovalnicah, med moje zadolžitve pa spadata tudi s hivom povezano zagovorništvo in s hivom povezano mednarodno sodelovanje.

[email protected]

Sebastjan Sitar 

Svetovalec na področju hiva in drugih spolno prenosljivih okužb, sem član Buddy ekipe, ki nudi podporo osebam, ki živijo s hivom, vodim tudi kemseks svetovalnico, skrbim za statistično obdelavo podatkov in sem odgovorni urednik revije GEJM.

[email protected]

Peter Štangelj 

Sodelavec na področju hiv preventive, sem svetovalec pri testiranju na hiv in spolno prenosljive okužbe, promotor in organizator terenskih dogodkov. Vodim klepetalnico o spolnosti in sem član uredništva revije Gejm.

[email protected]

Zdravstveno osebje 

Aleš Jelenc 

Sem zdravstveni tehnik in sodelujem kot zunanji sodelavec na programu zaupnega testiranja na hiv in SPO v skupnosti. Vsak ponedeljek se trudim, da uporabniki testiranje zapustijo s čim manj bolečo in čim bolj pozitivno izkušnjo. Po naravi sem večni pozitivec in optimist in to energijo skušam prenašati tudi na druge. Večni deloholik in perfekcionist, ki pa včasih postane tudi utrujen.

Mateja Šafar 

Testirni ekipi se vsako leto pridružijo tudi prostovoljke in prostovoljci, ki pomagajo pri izvajanju aktivnosti.