Ob svetovnem dnevu aidsa

S poudarkom na pravici do zdravja 1. decembra po vsem svetu že tridesetič obeležujemo svetovni dan aidsa. Pravica do zdravja pomeni, da imajo vse osebe pravico do zaščite pred boleznijo, pravico do zdravljenja in pravico do enakopravnega dostopa in obravnave v zdravstvenem sistemu. To zadnje še posebej poudarjamo, saj za marsikatero osebo s hivom to ni samoumevno. Epidemija hiva je, na žalost, še vedno tudi epidemija stigme, strahu in neznanja.

Opozoriti želimo na še vedno vse prepogosto stigmatizacijo in diskriminacijo oseb s hivom v zdravstvenem sistemu, še posebej pri zobozdravnikih. Prenos hiva je mogoče preprečiti z uveljavljenimi splošnimi previdnostnimi ukrepi v zdravstvu, kakršnakoli diskriminacija oseb s hivom zaradi njihovega statusa pa je etično sporna in zakonsko prepovedana. Zdravstveni delavci morajo pri svojem delu z osebami s hivom spoštovati zakonodajo, v prvi vrsti Zakon o pacientovih pravicah, ki zagotavlja pravico do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pravico do proste izbire zdravnice in izvajalke zdravstvenih storitev, pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in pravico do varstva zasebnosti in osebnih podatkov.

Stigmatizacija in diskriminacija v zdravstvu vplivata na slabše duševno in fizično zdravje in počutje, imata negativen vpliv na kakovost življenja oseb, ki živijo s hivom, in povečujeta neenakosti v zdravju med osebami, ki živijo s hivom, ter ostalim prebivalstvom. Poleg tega stigma ovira učinkovito preventivo, saj se zaradi strahu za testiranje odloči premalo ljudi, kar se je v preteklih letih v Sloveniji odrazilo v visokem deležu poznih diagnoz. Testiranje in zdravljenje pa sta najbolj učinkovita načina omejevanja širjenja okužbe s hivom.

Zato smo veseli, da je Ministrstvo za zdravje za obdobje 2017–2019 podprlo Legebitrin program Odziv na hiv, v okviru katerega izvajamo tudi testiranje v skupnosti. Testiranje na hiv in ostale spolno prenosljive okužbe, namenjeno moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, izvajamo v Ljubljani in drugih večjih krajih po Sloveniji, termini in lokacije testiranj pa so dostopni na spletni strani www.kajisces.si.

S poudarjanjem pomena rednega in pravočasnega testiranja in uporabnikom prijazno storitvijo ter lahke dostopnosti smo uspeli dvigniti nivo kulture testiranja v ciljni populaciji moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, testiranje pa normalizirati do te mere, da je postalo del rutinske skrbi za lastno zdravje naših uporabnikov.

Leto 2017 zaključujemo z vzpodbudnimi številkami, saj je letošnje število prijavljenih diagnoz okužbe s hivom bistveno manjše kot prejšnja leta. Čeprav gre za število prijavljenih diagnoz, ne pa letošnjih okužb, lahko predvidevamo, da gre za rezultate dela, ki smo ga deležniki v preteklih letih vlagali v preventivne napore, še posebej na področju testiranja na hiv. Pred nami obstaja še izziv uvedbe PrEP-a, zaščitnega zdravljenja pred izpostavitvijo, ki v tujini postaja pomemben del kombinirane preventive. Upamo, da bodo odgovorni prepoznali pomen te terapije in jo omogočili vsem, ki jo potrebujejo.

 

Povezane objave:

24ur.com: Življenje z virusom HIV: ‘Zobozdravnica prosila, naj pacient odide iz ordinacije, da je ne bo nalezel’

Večer: Mitja Ćosić, Legebitra: Diskriminacije v zdravstvu je več, kot smo mislili

Žurnal 24: Številne okužbe še neodkrite

Dnevnik: Število prijav okužb s HIV se je letos v primerjavi z lani zmanjšalo skoraj za polovico

RTV Slovenija: V letu 2017 je bilo v Sloveniji prijavljenih 33 novih okužb z virusom HIV

 

Delo: Za uspešno zdravljenje ključno pravočasno odkritje

Siol.net: Kako je živeti z virusom HIV? Izpoved iz prve roke.

Uredništvo KAJiščeš.si

Komentiraj, povej svoje mnenje

Več vsebin z bloga

Vsi prispevki

Poljubljanje kot možen način prenosa gonoreje?

Gonoreja je spolno prenosljiva okužba, ki jo povzroča bakterija Neisseria gonorrhoeae in ki povzroča okužbo spolovil, danke (analna gonoreja) in žrela (oralna gonoreja). Nesorazmerno veliko gonoreje je med moškimi, ki…
Preberi

Testiranje v času COVID-19

Ne glede na lokacijo testiranja se je treba na testiranje OBVEZNO predhodno naročiti na aplikaciji spodaj ali na telefonski številki 030 361 280 (vsak delovnik med 10. in 16. uro). …
Preberi

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 se tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporoča upoštevanje vsakodnevnih preventivnih ukrepov. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv,…
Preberi

hiv in Covid-19

Po dosedanjih podatkih kaže, da pri osebah, ki živijo s hivom in redno prejemajo protiretrovirusna zdravila, ni povečanega tveganja za hujši potek bolezni, če nimajo drugih pridruženih bolezni (bolezni srca…
Preberi