Naraščajoče tveganje spolno prenesenih okužb med starejšimi MSM: Kako ukrepati?

Spolno prenesene okužbe in  postajajo vse večji problem med starejšimi moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Stopnja prenosa sifilisa in gonoreje se je v zadnjem desetletju več kot podvojila med ameriškimi odraslimi, starimi med 55 in 64 let, medtem ko se je v Združenem kraljestvu število novih primerov gonoreje in sifilisa med ljudmi nad 45 let podvojilo med letoma 2015 in 2019.

Ključen dejavnik za to naraščanje je tudi dostopnost zdravil za spolno disfunkcijo (Viagra ipd.), ki je vplivala na povečano spolno aktivnost med starejšimi moškimi. Vendar pa zdravstvene kampanje pogosto prezrejo potrebe starejše generacije.

Zdravstveni delavci bi morali postati bolj proaktivni pri vključevanju spolnega zdravja v splošno oskrbo starejših odraslih ter zagotoviti dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe za spolno prenesene okužbe

Na letošnjem Evropskem kongresu klinične mikrobiologije in infekcijskih bolezni (ECCMID 2024, Barcelona, 27.-30. april) bo predstavljena nova raziskava o obvladovanju naraščajočega bremena spolno prenesenih okužb, kot so gonoreja, sifilis in genitalne bradavice, pri starejših ljudeh. Osredotočila se bo na pomen spolnosti, intimnosti in spolnega zdravja za generacijo, rojeno po vojni, še posebej ob dejstvu, da bo do leta 2030 po svetu vsak šesti posameznik star 60 let ali več. Poudarjena je potreba po normalizaciji pogovorov o spolnem zdravju starejših ljudi, saj starejši ljudje niso aseksualni. Starost ni in ne sme biti ovira za zdravo in zadovoljivo spolno življenje.

Vir: https://www.eatg.org/hiv-news/you-are-never-too-old-for-an-sti-more-older-adults-being-diagnosed-with-stis-such-as-gonorrhea-and-syphilis/