Hiv in Covid-19

Po dosedanjih podatkih kaže, da pri osebah, ki živijo s hivom in redno prejemajo protiretrovirusna zdravila, ni povečanega tveganja za hujši potek bolezni, če nimajo drugih pridruženih bolezni (bolezni srca in ožilja, še posebno zvišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni, pa tudi kroničnih pljučnih, ledvičnih, jetrnih bolezni in podobno) in ne sodijo v višjo starostno skupino.

Pomembno je, da redno prejemajo protiretrovirusna zdravila in zaradi tega v njihovi krvi hiv ni zaznaven. Če pa okužba s hivom ni nadzorovana z zdravili in imajo v krvi nizko koncentracijo »obrambnih« celic CD4, obstaja nevarnost hudega in tudi kritičnega poteka covida-19.

Vsem osebam s hivom torej priporočamo kar največjo previdnost.