Stigma in diskriminacija

Stigma do oseb, ki živjo s hivom se kaže v predsodkih, ignoranci, strahu, zavračanju, pa tudi v obliki nasilja.

Stigma zaradi hiva in aidsa je negativen odnos družbe oziroma posameznikov ali posameznic na osebe, ki živijo s hivom. Kaže se v različnih oblikah predsodkov, ignoriranja, strahu, sramu, krivde, zavračanja, neznanja in diskriminacije HIV-pozitivnih oseb, pa tudi psihičnega, verbalnega in fizičnega nasilja.

O ponotranjeni stigmi govorimo, ko oseba s hivom prevzame predsodke okolja in jim verjame, pričakovana stigma pa je strah pred negativnim odzivom okolja na hiv status posamezne osebe, ki pa je pogosto pretiran in se ne uresniči.

Diskriminacija je udejanjanje stigme in se kaže v neenakopravni obravnavi oseb s hivom, ki lahko vodi v izgubo socialnih omrežij, socialno izolacijo, odrekanje storitev, izgubo službe, izgubo stanovanja ... Diskriminacija je kaznivo dejanje, kaj storiti v nekaterih pogostih primer diskriminacije pa lahko prebereš v rubriki »Moje pravice«.

Hiv se lahko zgodi vsakomur

Lahko ga ima tudi kdo od bližnjih ali prijateljev pa tega (še) ne veš.

Kako stigma vpliva na življenje hiv pozitivnih?

Stigma in diskriminacija imata številne negativne učinke na kakovost življenja oseb, ki živijo s hivom. Ti posamezniki se že soočajo z zdravstvenimi in psihičnimi posledicami okužbe, zato za njih stigma in diskriminacija predstavljata hudo dodatno breme. Vodita lahko v občutke sramu in krivde, depresijo, zlorabo alkohola in drog, družbeno izolacijo in povišano tveganje za samomor. HIV pozitivne osebe so lahko tudi žrtve diskriminacije, psihičnega, verbalnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu, v zdravstvu in v svojem socialnem okolju.

Stigma škoduje družbi

- preprečuje odkrit pogovor o hiv statusu s spolnimi partnerji in nekatere odvrača od testiranja, zato je stigma lahko velika prepreka v boju proti hivu; - zaradi stigme nekateri posamezniki napačno sklepajo o hiv statusu svojih spolnih partnerjev na podlagi zdravega videza, osebne urejenosti, socialnega položaja …kar lahko vodi v bolj tvegano spolnost; - stigma ohranja strah in nevednost; - povzroča delitve znotraj GLBT skupnosti in vodi v nadaljnjo marginalizacijo GLBT oseb;

Se soočaš s stigmo?

Pokliči nas na 030 478 578 (vsak delovnik, od 10. do 16. ure), pošlji e-pošto na buddy@legebitra.si in skupaj bomo premagali stigmo.

Kako se kaže stigma zaradi hiva?

  • v izogibanju, obsojanju in zavračanju oseb, ki živijo s hivom,
  • v opravljanju hiv pozitivnih in domnevno pozitivnih oseb,
  • v razkrivanju oseb, ki živijo s hivom, brez njihovega soglasja,
  • v pripisovanju krivde osebam s hivom za lastno okužbo,
  • v uporabi diskriminatornega jezika pri iskanju partnerjev na socialnih omrežjih (npr. sem zdrav, bodi tudi ti)
  • v zavračanju partnerjev, ki razkrijejo, da imajo hiv (in nezavračanju tistih, katerega statusa ne poznamo)
  • v nepoznavanju možnosti prenosa okužbe, pomena zdravljenja in nezaznavnega virusnega bremena

Ali tudi sam povečujem stigmo?

Izogibanje, opravljanje in razkrivanje oseb, ki živijo s hivom so dejanja, ki povečujejo stigmo in tudi stisko posameznikov.

Zakaj se me tiče?

- ker se hiv lahko zgodi vsakomur,
- ker ima hiv lahko tudi kdo od bližnjih, pa tega ne vem,
- ker si vse osebe zaslužijo spoštovanje,
- ker stigma vpliva na zdravje vseh,
- ker je diskriminacija (kot udejanjanje stigme) kaznivo dejanje,
- ker je stigmatiziranje eden od izrazov nestrpnosti, ki ga ne smemo dopustiti.

Kaj povzroča stigmo?

- strah pred hivom,

- povezovanje z vedenjem, ki je stigmatizirano (npr. analnim seks, prostitucija …),

- prepričanje, so si okuženi sami krivi,

- občutek moralne večvrednosti,

- homofobija

Kako se borimo proti stigmi?

Primerno reagirajmo, ko nam povedo, da so hiv pozitivni
Bodimo jim v oporo, novice pa ne razkrivajmo tretjim osebam.

Vsi skupaj prevzamimo odgovornost za preprečevanje okužb
Prakticiranje varne spolnosti je dolžnost vseh, hiv pozitivnih in hiv negativnih oseb. Namesto zvračanja krivde za širjenje okužb na hiv pozitivne osebe, poskrbimo raje za lastno zaščito.

Prekinimo molk
Več ko bomo govorili o hivu, več bodo ljudje vedeli o tej temi, manjša bo stigma.

Do oseb, ki živijo s hivom, se obnašajmo spoštljivo
Tako kot do vseh ostalih. Spoštujmo tudi njihovo pravico do zasebnosti in odločitve, če in kdaj bodo razkrili svoj hiv status.