Strokovni članki

Hiv risks and vulnerabilities among gay, bisexual, and other men who have sex with men

Predstavitev razširjenosti hiva med MSM po svetu s poudarkom na Afriki ter vpliv (de)kriminalizacije.

Hiv risks and vulnerabilities among gay, bisexual, and other men who have sex with men

Stefan Baral, MD MPH FRCP Key Populations Program, Center for Public Health and Human Rights, Johns Hopkins School of Public Health

Unfinished business: Hiv among gay, bisexual men and other men who have sex with men

Pregled politik s področja hiv preventive med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi po svetu (MSM).

Dokument predstavi tudi predloge za izboljšanje programov, povezanih s hivom in drugimi spolno prenosljivimi okužbami med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi: potrebujemo financiranje teh programov, neoviran dostop do njih in dekriminalizacijo homoseksualnosti.

Unfinished business: Hiv among gay, bisexual men and other men who have sex with men

The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF), 2016

Enabling policy environments

Položaj MSM na Karibih. Vpliv kriminalizacije homoseksualnosti na položaj MSM in pristopov k problemu.

Enabling policy environments

Caribbean Vulnerable Communities Coalition

Enabling policy environments for more effective Hiv responses among gay and bisexual and other men who have sex with men

Razširjenost hiva v Ukrajini in položaj MSM v Ukrajini

Enabling policy environments for more effective Hiv responses among gay and bisexual and other men who have sex with men

Vitaliy Karanda, Program Support Director State Institution Ukrainian Center for Socially Dangerous Disease Control of the MOH of Ukraine, 2016

Bridging gaps in the hiv prevention and treatment continuum of care

Stanje na področju hiva in hiv preventive v Latinski Ameriki med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Bridging gaps in the hiv prevention and treatment continuum of care

Rafael Mazín, MD, MPH Gaylatino, 2016

Implementing comprehensive hiv and STI programmes with MSM

Priročnik za medicinsko osebje ter nevladne organizacije za izvajanje hiv preventive (preprečevanje, zdravljenje, nega, podpora). Vsako poglavje eksplicitno ali implicitno obravnava eno ali več priporočil in smernic iz leta 2011 in 2014.

Implementing comprehensive hiv and STI programmes with MSM

United Nations Population Fund, 2015

Hiv/aids programme

Smernice za preprečevanje in zdravljenje hiva in drugih spolno prenosljivih okužb med moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in transseksualcev: priporočila za pristop na področju javnega zdravja 2011.

Hiv/aids programme

World Health Organization, 2011

STI and HIV prevention in men who have sex with men in Europe

Pregled trenutnega stanja spolno prenosljivih okužb in hiva med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, v državah EU/EGP ter pregled ukrepov.

STI and HIV prevention in men who have sex with men in Europe

European Centre for Disease Prevention and Control. STI and HIV prevention in men who have sex with men in Europe. Stockholm: ECDC; 2013