Trideset let hiva v Sloveniji

Zbornik , 2016

Zbornik Trideset let hiva v Sloveniji je nastal kot del projekta ODZIV NA HIV, čigar nosilec je bil DIC Legebitra, partnerji v projektu pa so bili Društvo študentski kulturni center/ sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Univerza v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and Lesbian Health Norway.

Avtorice in avtorji: Mitja Ćosić (urednik), Mitja Blažič, Fani Čeh, Borut Drinovec, Kristina Fujs Komloš, Dare Kocmur, Iztok Konc, Robert Krošelj, Blanka Kušar, Evita Leskovšek, Snežna Levičnik Stezinar, Miha Lobnik, Maja Lunar, Petra Markočič, Boštjan Mlakar, Brane Mozetič, Andrej Pišl, Mario Poljak, Jurij Popov, Miran Šolinc, Tina Štamol

Gradiva

30 let delovanja Društva ŠKUC in Sekcija Magnus na področju hiva (1985-2015)

mag. Miran Šolinc

Epidemiološko spremljanje okužbe s hivom v Sloveniji

dr. Irena Klavs

Intervju z dr. Dunjo Piškur Kosmač

Mitja Ćosić

Intervju z dr. Janezom Tomažičem

Mitja Ćosić

Intervju z dr. Ludvikom Vidmarjem

Mitja Ćosić

Intervju z Jimom Hubbardom

Mitja Ćosić

Intervju z Miho Lobnikom

Mitja Ćosić

Intervju z Mojco Dolinšek

Mitja Ćosić

Intervju z Walterjem Heidkampfom

Mitja Ćosić

Jaz in AIDS

Brane Mozetič

LGBT-osebam prijazno zdravstveno okolje s poudarkom na analnem zdravju MSM

dr. Boštjan Mlakar

Molekularna epidemiologija okužbe v Sloveniji

Maja Lunar

Moška prostitucija in hiv: Kaj v resnici vemo?

Jurij Popov

O projektu Odziv na hiv

Miha Lobnik

Pamet v roke, kondom na glavo!

Iztok Konc, Andrej Pišl

Predgovor

Mitja Ćosić

Prenos virusa hiv s transfuzijo krvi in zagotavljanje varne transfuzije

prim. Snežna Levičnik Stezinar

Preventiva širjenja virusa hiv med injicirajočimi uporabniki (IUD)

Dare Kocmur

Preventivna prizadevanja v Sloveniji

Evita Leskovšek

Program preventive hiva in podpore za MSM DIC Legebitra

Mitja Blažič, Simon Maljevac

Razlike in podrobnosti: Kdo so MSM in kaj MSM niso?

Miha Lobnik

Trideset let hiva v Sloveniji

Celoten zbornik (12 MB)

Uvod

Mitja Blažič

Vzgojno-izobraževalno delo v šoli na področju varne in odgovorne spolnosti – hiv in aids skozi čas

Fani Čeh

Začetki laboratorijske virološke diagnostike v Sloveniji

dr. Borut Drinovec

Zgodovina laboratorijskega testiranja na hiv oziroma aids na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL

dr. Mario Poljak, Maja M. Lunar, dr. Kristina Fujs Komloš, mag. Tina Štamol, Petra Markočič, Blanka Kušar, Robert Krošelj