Hiv po 50. letu

Staranje s hivom prinaša posebne izzive, v prvi vrsti povezane s staranjem in vplivom hiva na zdravstveno stanje.

Ne glede na to, ali si postal hiv pozitiven šele po 50 letu ali pa s hivom živiš že dolgo, dejstvo je, da staranje s hivom prinaša posebne izzive, v prvi vrsti povezane s staranjem in vplivom hiva na zdravstveno stanje. In tudi če še nisi star 50, ali pa se počutiš mlad po srcu, se moraš zavedati, da boš prej ali slej prišel v leta, ko boš star. S čim bolj zdravim življenjem pa lahko že zdaj narediš nekaj zase …

Zdravstvene težave, povezane s staranjem in hivom

Večina starejših oseb se sooča z nekaterimi boleznimi in stanji, običajnimi za staranje, na primer različnimi kroničnimi bolezni, kognitivnimi in telesnimi spremembami in pešanjem moči. Pri hiv pozitivnih osebah do teh bolezni in sprememb prihaja prej kot pri hiv negativnih, poleg tega pa se
pojavljajo pogosteje. Pri starejših, dolgotrajno hiv pozitivnih osebah, ki se zdravijo s protiretrovirusnimi zdravili, so pogoste bolezni, ki sicer niso povezane z aidsom, so pa povezane z okužbo s hivom (angl. HIV-associated non-AIDS conditions). Največkrat gre za srčno-žilna obolenja, s hivom povezane nevrokognitivne motnje, bolezni jeter in ledvic, sladkorna bolezen, pogostejša so nekatera rakava obolenja, osteopenija in osteoporoza, značilna pa sta tudi telesna šibkost in sopojavnost več bolezni hkrati.

Problem predstavljajo tudi velika količina različnih zaužitih zdravil, morebitna součinkovanja zdravil in različne sookužbe (npr. hepatitis). Z dodatnimi težavami (npr. na nekatera zdravila odporen virus) se soočajo tiste osebe, ki so se zdravile s zgodnjimi protiretrovirusnimi zdravili. Hiv tudi povečuje tveganja za razvoj bolezni, povezanih s staranjem.

Zdravljenje različnih bolezni pri starejših osebah s hivom je tudi težje kot pri tistih, ki hiva nimajo. A ta dejstva naj ti ne vzamejo poguma. Če opaziš kakršne koli težave ali spremembe v svojem zdravstvenem stanju, se o njih pogovori s svojim zdravnikom. Povej mu, če opažaš, da si počasnejši, izgubljaš moč ali si pogosto utrujen, če postajaš pozabljiv ali pa se težko zbereš. Povej mu tudi za vsa ostala zdravila, zdravilske pripravke in prehranske dodatke, ki jih uživaš.

Pogovor z zdravnikom je pomemben, naj ti ne bo odveč! Nasvete za bolj zdravo življenje pa najdeš v rubriki »Moje zdravje«.

Dolgotrajno življenje s hivom in naveličanost zdravljenja

Dolgotrajno življenje s hivom ima lahko za posamezno osebo različne medsebojno povezane zdravstvene, psihološke in socialne posledice, ki ne izvirajo zgolj iz okužbe s hivom, temveč so njihovi vzroki tudi staranje, s starostjo povezana osamljenost in družbena izolacija, odklonilen odnos družbe do staranja in ekonomski razlogi. Vsi ti dejavniki lahko negativno vplivajo na kakovost življenja starejših oseb s hivom in dolgotrajno hiv pozitivnih, z izzivi pa se soočajo tudi njihovi bližnji.

Dolgotrajno hiv pozitivni posamezniki se lahko soočajo tudi z naveličanostjo zdravljenja (ang. treatment fatigue), torej dolgoletno rutino, ki jo zaznamujejo skrb za pravočasno jemanje zdravil, spremenjen življenjski slog, morebitni stranski učinki zdravil, slabše zdravje in redni obiski klinike.

Če se soočaš s podobnimi težavami, se lahko o njih pogovoriš pri organizacijah, ki nudijo podporo osebam s hivom - individualno v okviru vrstniške podpore Buddy ali skupinske podpore v skupini Plushivisti.

Telefon za osebe, ki živijo s hivom

Svetovalec ti na voljo za pogovor, podporo in informiranje o hivu. Lahko pošlješ tudi SMS sporočilo. Odgovarjamo vsak delovnik, od 10. do 16. ure.

030 478 578

Socialna izolacija in osamljenost

Strah pred stigmatizacijo in diskriminacijo in ponotranjena stigma zaradi hiva posameznikom pogosto preprečuje, da bi razkrili svoj status bližnjim. Zaradi tega se nekateri socialno izolirajo, prikrivanje diagnoze pa lahko še poveča občutek izolacije in osamljenosti. K temu lahko bistveno prispevajo dejavniki, kot je odsotnost otrok ali drugih bližnjih sorodnikov, pa tudi tisti, povezani s staranjem, na primer izguba partnerja ali manjšanje kroga prijateljev. Ni potrebno, da si osamljen. BUDDY program omogoča druženje in pomoč pri lažjih hišnih opravilih. Več informacij najdeš v rubriki »Vrstniška podpora – BUDDY«.

Dostop do domov za starejše občane in z njim povezano razkritje hiv statusa

Posledica učinkovitih zdravil, ki jih imamo dandanes na voljo, je, da osebe s hivom dočakajo visoko starost, torej čas, ko morda ne sami ne njihovi bližnji ne morejo skrbeti zase oziroma za njih. Ustrezno rešitev v takih primerih predstavljajo domovi za starejše občane, kjer pa se lahko pojavi problem pri sprejemu oseb s hivom, saj so na žalost marsikje v sistemu varstva starejših prisotni zelo močni predsodki.

Dejstvo, da ima neka oseba hiv, je v domovih za starejše precej težko prikriti, sploh če gre za osebe, ki potrebujejo nego ali pa imajo nevrokognitivne motnje. Več o tej temi najdeš v zavihku Moje pravice in življenjske situacije, če imaš vprašanja pa lahko pišeš na buddy@legebitra.si.

Osebe po 50. letu z novo diagnozo

Kljub predsodku, da osebe v zreli letih ne seksajo, temu seveda ni tako. Je pa povsem možno, da se starejši posamezniki zaradi svojih let in manj aktivnega spolnega življenja ne počutijo kot del »tvegane skupine«, zato so morebiti manj pozorni na varnejšo spolnost in se pogosto ne testirajo na hiv, dokler ni njihov imunski sistem že močno poškodovan.

Problem je tudi, da pri simptomih okužbe pri starejših osebah zdravniki pogosto ne pomislijo na hiv, ravno zaradi predsodka, da starejši ne seksajo več. Pozna diagnoza pa lahko pomeni slabšo prognozo, manj uspešno zdravljenje in več zdravstvenih zapletov kasneje v življenju. Ne glede na to, kako zgodaj ali pozno po okužbi je postavljena diagnoza, v vsakem primeru pomeni izziv in prinaša zdravstvene, socialne in psihološke posledice.

Spolnost

Seveda tudi ljudje v zrelih letih seksajo, in to je čudovito! Več informacij o spolnosti, če imaš hiv, pa najdeš v zavihku Seks.